Software & Data Science

Ønsker du at arbejde med software, IT og Data Science inden for medtech-branchen, er der mange muligheder. Det er typisk softwareteknikere, IT-ingeniører og dataloger, der beskæftiger sig med softwareudvikling.

Software og IT er essentielt for udviklingen af værdiskabende sundhedsteknologi, og datahåndtering er fundamentalt for fremskridt inden for sundhedsområdet. Meget medicinsk udstyr kræver software for at kunne fungere. Udvikling og vedligeholdelse af denne software er derfor et vigtigt område i en lang række medtech-virksomheder.

I arbejdet med Software, IT og Data Science er du med til at udvikle softwareapplikationer eller -systemer, der baner vejen for gennembrud inden for medicinske behandlinger. Du er eksempelvis med til at analysere brugernes behov for på den baggrund at designe og udvikle software til at imødekomme disse.

Hverdagen

Som medarbejder i en afdeling indenfor Software, IT og Data Science arbejder du i et krydsfelt mellem områder som sundhed, medicin, datalogi, matematik, statistik og informatik.

Du arbejder med store mængder data og er med til at løse komplekse problemstillinger ved hjælp af dataindsamling, udvikling af algoritmer til dataanalyse og databearbejdning i form af kodning og statistik. Du kommer muligvis i berøring med banebrydende teknologier som maskinlæring, kunstig intelligens og cloud computing.